Occasional Temperament Conference – Seattle 21-22.10.2016

Warsztaty z zakresu metod statystycznych stosowanych w badaniach powiązań – Berlin, 5-9.09.2016
2016-09-27
Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego dla obecnego i byłego kierownika ICGZ UW
2016-11-19

Occasional Temperament Conference – Seattle 21-22.10.2016

W dniach 21-22 października w Seattle, na Uniwersytecie Waszyngtońskim miała miejsce  21 Okazjonalna Konferencja Temperamentu (Occasional Temperament Conference). Spotkania badaczy temperamentu odbywające się pod tą nazwą zainicjowane zostały w 1978 roku. Tegoroczne zorganizowane zostało pod hasłem “Temperament across the Lifespan: From Biology to Intervention”. W ramach sympozjum dotyczącym neurobiologicznych podstaw temperamentu wystąpienie wygłosił dr hab. Wojciech Dragan. W jego trakcie zaprezentował najświeższe dane uzyskane w ramach projektu “Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji” finansowanego w ramach grantu NCN SONATA BIS (2014/14/E/HS6/00413).

 

img_1238 img_1239 img_1242