Druga Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu (24-26.11.2016)

Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego dla obecnego i byłego kierownika ICGZ UW
2016-11-19
Nowa publikacja zespołu ICGZ WP UW
2016-12-13

Druga Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu (24-26.11.2016)

W dniach 24-26 listopada, w Poznaniu odbyła się druga już z kolei Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Zespół ICGZ WP UW reprezentowany był przez mgr. Joachima Kowalskiego oraz mgr. Andrzeja Sokołowskiego, którzy prezentowali wystąpienia w trakcie sesji poświęconych metapoznaniu i wpływowi negatywnych zdarzeń w dzieciństwie.
Na zdjęciu mgr Andrzej Sokołowski wygłaszający referat pt. “Mózgowe podłoże regulacji emocji w kontekście negatywnych zdarzeń w dzieciństwie”, w którym przedstawiał jedne z pierwszych wyników uzyskanych w ramach projektu „Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji” finansowanego w ramach grantu NCN SONATA BIS (2014/14/E/HS6/00413).