Nowa publikacja zespołu ICGZ WP UW

Druga Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu (24-26.11.2016)
2016-12-13

Nowa publikacja zespołu ICGZ WP UW

Ukazał się nowy tekst autorstwa zespołu ICGZ opisujący badanie bliźniąt dotyczące genetycznych i środowiskowych uwarunkowań relacji między doświadczeniami dysocjacyjnymi oraz wymiarami temperamentu i osobowości w ujęciu Cloningera.

Artykuł ukazał się w Polish Psychological Bulletin i jest w dostępie otwartym:

https://www.degruyter.com/view/j/ppb.2016.47.issue-4/ppb-2016-0048/ppb-2016-0048.xml?format=INT&rskey=pyzgwr&result=5